יום רביעי, 22 באפריל 2015

פגישות באג'ייל - מי צריך להיות איפה


על כל הפגישות אחראי הסקראם מסטר.


Pre-grooming \ Clarification: פגישה בה בעל המוצר מציג את התכונות החדשות, ארכיטקט הפיתוח מסביר על מה שיעשה מבחינת הפיתוח, מורכבות וכד', וארכיטקט הבדיקות מציג תכנית בדיקות ברמה גבוהה.

משתתפים:

Product owner

Dev & QA Architects

אופציונלי: Scrum Master

Grooming: פגישה של צוות האג'ייל בא מפרקים אפיק לסיפורים ונותנים הערכת זמנים.

משתתפים:

צוות האג'ייל + Product owner + Scrum Master

Dev & QA Architects


Planning + Commitment: מה נכנס לספרינט.

משתתפים:

צוות האג'ייל + Product owner + Scrum Master

Project Manager

Optional: Dev & QA Architects

Scrum daily meetings:

משתתפים:

צוות האג'ייל + Product owner + Scrum Master

Project Manager אופציונלי כיוון שהסנכרון יכול להתבצע מאוחר יותר בין הסקראם מסטר ומנהל הפרוייקטים).

אופציונלי: כל העולם (אבל ללא זכות דיבור).

Demo:
משתתפים:

צוות האג'ייל + Product owner + Scrum Master

Stakeholders (Customers, Architects etc)

Retrospective:
משתתפים:

צוות האג'ייל + Product owner + Scrum Master

אופציונלי: Dev & QA Architects

רשומות פופולריות